Методична робота

Науково-методична проблема
«
Створення комфортних умов для професійного самовизначення, самореалізації та забезпечення якості освітньої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу»

 

Основні завдання

 •      Вивчення стану навчально-виховної роботи.
 •      Здійснення інформаційно-методичного забезпечення педагогічного процесу в школі.
 •      Координація діяльності всіх методичних підрозділів школи.
 •      Здійснення консультативної допомоги педагогам.
 •      Активізація роботи вчителів над темами самоосвіти.


Науково-методичні проблеми секцій
 

 •      Методичне об'єднання вчителів філологічного циклу: «Розвиток особистості через профілізацію навчання для підготовки до соціальної адаптації та професійного визначення».
 •      Методичне об'єднання вчителів природничо-наукового циклу: «Використання нетрадиційних методів навчання на уроках предметів природничо-наукового циклу».
 •      Методичне об'єднання вчителів початкових класів: «Технологія формування культури мислення молодшого школяра».
 •      Методичне об'єднання вчителів іноземних мов: «Розвиток соціокультурної компетенції учнів в процесі англомовного спілкування в умовах впровадження Державного стандарту базової і повної загальної освіти».
 •      Методичне об'єднання класних керівників: «Інноваційні горизонти сучасного виховання».
 •      Методичне об'єднання вчителів профільно-естетичного циклу: «Індивідуалізація навчання в процесі викладання предметів профільно-естетичного циклу».
 •      Методичне об'єднання вчителів історії та правознавства: «Вплив інтерактивних технологій на професійне самовизначення учнів».


  Презентації вчителів
 

«Застосування сучасних інформаційних технологій в навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу»

 

 

Методична служба
 

Основні завдання:

 •      Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформація наукових ідей в практику діяльності вчителів.
 •      Участь у дослідницькій діяльності (експеримент по впровадженню модульно-розвиваючого навчання).
 •      Розробка чіткої системи роботи з підвищення професійного та методичного рівнів педагогічних кадрів, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти в Україні.
 •      Накопичення, апробація, пропаганда та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду вчителів-новаторів.


 Система роботи методичної ради комплексу
Методична рада гімназії

 

 •      Науково-методична підготовка вчителя (предметні кафедри).
 •      Творча група по введенню програмних педагогічних засобів навчання.
 •      Творча група по проблема моделювання сучасного уроку в системі особистісно орієнтованого навчання.
 •      Творча група з проблеми розвитку виховної системи гімназії на основі особистісно орієнтованого навчання.
 •      Проблемний семінар «Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках».
 •      Творча група вчителів математики ЗНЗ району.
 •      Творча група вчителів української мови та літератури.
 •      Майстер-класи вчителів математики, української мови та літератури.


Науково-методичне проблемне питання гімназії


«Створення інформаційного освітньо-виховного простору, здатного забезпечити свідоме ставлення до процесу безперервного лбученія, самовизначення, самореалізації учнів і педагогів».
 

Науково-інформаційне забезпечення:

 •      Консультації, співбесіди.
 •      Інструктивно-методичні наради.
 •      Методико-оперативні наради.
 •      Створення картотеки перспективного педагогічного досвіду.
 •      Повідомлення на засіданнях кафедр, на педрадах, семінарах.
 •      Видавнича робота.
 •      Випуск інформаційних матеріалів.
 •      Розробка методичних рекомендацій.


Педагогічна рада гімназії
 

Узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду:

 •      Узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.
 •      Забезпечення наступності в навчальному процесі.
 •      Творчий портрет учителя.
 •      Рейтинг успішності класів, предметів.
 •      Використання елементів інноваційних технологій досвіду вчителя.
 •      Вивчення системи роботи вчителя (програма «Творча обдарованість»).
 •      Факультативні курси.


 Презентації вчителів що атестуються на засіданнях МО


«Відкрий в собі талант»

 

 

Нетрадиційні форми методичної роботи
 

 •      Методичний ринг.
 •      Творчі звіти.
 •      Тиждень молодого вчителя.
 •      Аукціон ідей.
 •      Презентація творчих груп.
 •      День відкритих дверей.
 •      Круглий стіл.
 •      Місячник педагогічної майстерності.


 Методична рада має право
 

 •      готувати пропозиції і рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду;
 •      висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
 •      ставити питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об'єднаннях;
 •      ставити питання перед адміністрацією школи про заохочення вчителів за активну участь в науково-методичній діяльності;
 •      рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
 •      висувати вчителів для участі в конкурсах.


 Проблеми, над якими працюють методоб'єднання
 

 •      Методичне об'єднання вчителів філологічного циклу: «Розвиток особистості через профілізацію навчання для підготовки до соціальної адаптації та професійного визначення».
 •      Методичне об'єднання вчителів природничо-наукового циклу: «Використання нетрадиційних методів навчання на уроках предметів природничо-наукового циклу».
 •      Методичне об'єднання вчителів початкових класів: «Технологія формування культури мислення молодшого школяра».
 •      Методичне об'єднання вчителів іноземних мов: «Розвиток соціокультурної компетенції учнів в процесі англомовного спілкування в умовах впровадження Державного стандарту базової повної загальної середньої».
 •      Методичне об'єднання класних керівників: «Інноваційні горизонти сучасного виховання».
 •      Методичне об'єднання вчителів профільно-естетичного циклу: «Індивідуалізація навчання в процесі викладання предметів профільно-естетичного циклу».
 •      Методичне об'єднання вчителів історії та правознавства: «Вплив інтерактивних технологій на професійне самовизначення учнів».

Методичний кабінет НВК

 

 

Виставка робіт учнів з математики

 

  

Розробки педагогів у друкованих виданнях

 

Позакласна і позашкільна робота комплексу
 

З метою розвитку творчих здібностей дітей, в комплексі працює 5 гуртків:    

 •      туристсько-краєзнавчий,
 •      настільний теніс,
 •      хореографія,
 •      образотворче мистецтво,
 •      духовий.


 Робота дитячих організацій

 •      1-4 класи - організація «Барвінчата» - 397 учнів.
 •      5-8 класи - організація "Козачата" - 409 учнів.
 •      9-11 класи - учнівська організація "Темп" - 187 учнів.


 Дитячі організації займаються:

 •      вивченням історії своєї родини, рідного села, обрядів і свят рідного краю;
 •      проводять роботу по здійсненню самоврядування в школі;
 •      беруть участь у спортивних змаганнях, проведенні родинних свят, конкурсів, шефської роботи з ветеранами війни, людьми старшого віку, молодшими товаришами;
 •      проводять краєзнавчу, пошукову роботу по відродженню народних традицій і звичаїв.


 
Багато обдарованих дітей комплексу беруть участь в олімпіадах всіх рівнів, роботі МАН, різних Всеукраїнських та міжнародних музичних та спортивних конкурсах.

Вчителі комплексу є учасниками Всеукраїнського конкурсу «Флагмани освіти», учасниками австрійського проекту «Лідери освітніх ініціатив», проекту «Громадсько-активна школа». НВК є опорною школою освітнього округу. Свій накопичений досвід учителі-тренери передають своїм колегам під час проведення шкільних, районних та обласних методичних заходів «Дай руку, першокласнику», «Нові стандарти - нова школа» та ін ..

В комплексі діють правила шкільного трудового розпорядку для працівників школи, функціональні обов'язки всіх працівників школи, правила для батьків, правила поведінки учнів комплексу, єдині вимоги до шкільної форми, єдині вимоги до особистих речей, підручників, зошитів, щоденників і т.д ..

Бібліотека комплексу вчить читачів орієнтуватися у світі інформації, вміло користуватися нею, дає можливість швидко підібрати необхідну літературу. У бібліотеці систематично проводяться книжкові виставки та бібліотечно-бібліографічні уроки.

На базі комплексу постійно проводяться районні та обласні семінари.

Організація дозвілля учнів є системною і планомірною. Протягом року організовуються екскурсії з метою ознайомлення з історією рідного краю. Щорічно функціонує пришкільний табір відпочинку «Сонечко», в якому відпочивають діти з категорійних сімей, охоплення яких становить 100%.

Від загальної кількості дітей в пришкільному таборі оздоровлюється понад 50% учнів. Профспілковий комітет спільно з адміністрацією установи розробляє програму, спрямовану на збереження і зміцнення здоров'я працівників закладу, залучаючи їх до проведення ранкових зарядок та Днів здоров'я.