Міжнародний проект «Педагогічні інновації в інклюзивній освіті»
 

Проект проводився в рамках Програми Європейського союзу ТЕМПУС спільно з експертами з Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина), Університету Аліканте (Іспанія), Королівського технологічного інституту Стокгольма (Швеція), Інституту безперервної освіти (Молдова), Мінського інституту розвитку освіти, Білоруського державного педагогічного інституту, Гомельського педагогічного інституту (Білорусь), Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (Україна), Державного університету ім. І. Крянге, Бельцкого державного університету ім. А.Руссо (Молдова). Метою проекту було створення в кожному освітньому закладі такого середовища, яке дозволить забезпечити повноцінну інтеграцію дітей з особливими потребами в соціальне середовище. В результаті реалізації проекту в області проведено підбір персоналу для участі в реалізації проекту з урахуванням таких критеріїв, як внутрішня мотивація педагога, його рівень психологічної готовності та професійної здатності, наявність особливих комунікаційних можливостей і потреби в саморозвитку та самовдосконалення. Створено банк нормативно-правової бази України щодо запровадження інклюзивної освіти.

Проведено аналіз стану реалізації педагогічних інновацій в області інклюзивної освіти та підготовки вчителів до їх впровадження. Досліджено та виявлено потреби керівників навчальних закладів та педагогічних працівників області у науково-методичному супроводі впровадження інновацій в області інклюзивної освіти (анкетування, інтерв'ю). Проведено круглі столи «Педагогічні інновації в області інклюзивної освіти», семінар для методистів з початкового навчання рай (міськ) методкабінетів: «Інклюзивна освіта в контексті реалій», навчання в рамках літньої «Школи лідерства» керівників навчальних закладів - претендентів на участь у проекті. В результаті реалізації проекту впроваджено зміни в навчальні плани курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області (введений модуль «Інклюзивна освіта»), здійснений попередній відбір 30 навчальних закладів, які будуть брати участь в проекті та інше. Проектом передбачається відкриття двох практичних лабораторій з питань діагностики дітей з особливими потребами. Проект триває.